برنامه های تلویزیونی

مشاهده همه

آکادمی علمی کیان‌مهر

علمی کیان‌مهر

گروه علمی کیان‌مهر از سال 1394 فعالیت خود را در زمینه‌ی مشاوره ی تحصیلی کاربردی آغاز کرد. رشد هر ساله ی جامعه ی آماری نشان از تلاش بی وقفه ی گروه ما دارد. ما باور کردیم هر کس با سخت کوشی، نگاه و رفتار هوشمندانه می تواند به اهداف خود نایل آید. ما به دانش آموزان تمام تکنیک ها، مهارت ها و ابزار نگاه و رفتار هوشمندانه را آموزش خواهیم داد. 

پیگیری مستمر و ارتباط مؤثر اعضای گروه با دانش آموزان و والدین سبب برآورده ساختن نیازهای آموزشی مراجعین ما خواهد شد.

نظر دانش آموزان

مشاهده همه