یک هدف SMART تعیین کنید

خاص:اشاره به هدفی دارد که بتوانید آن را مشخص کنید.مثال :کسب نمره 19 در یک درس .زمانی که یک هدف مبهم در نظر می گیرید شکست خودتان را مقدمه چینی کرده اید.بنابراین مطمئن شوید که هدفتان تا حد ممکن خاص باشد.

قابل اندازه گیری:منظور توانایی برای سنجیده شدن است.اندازه گیری تعیین کننده است ، چون پیشرفتمان را برای ما قابل دیدن می کند.در کانون ابزار اندازه گیری کارنامه آزمون است.

قابل اجرا :منظور از قابل اجرا ، واقع بین بودن درباره آنچه امکان رویداد آن وجود دارد .به تواناییهایتان نگاه کنید و درباره آنچه می توانید به صورت قابل قبولی انجام دهید تصمیم بگیرید.

مناسب:منظور چیزی است که برای شما مهم است .باید بدانید که آن هدف چرا برایتان مهم است ؟اگر شما یک دلیل واقعا خوب برای انجام دادن کاری نداشته باشید انجام ندادن آن بسیار راحت است.

محدودیت زمان :اشاره به معلوم کردن زمانی در آینده که می خواهید آن کار در آن زمان تمام شود.

زمانی که یک هدف SMART ایجاد می کنید می دانید چه زمانی به هدفتان می رسید .این موضوع برای ایجاد حسی از رضایت و اتمام کار تعیین کننده است.

اگر بخواهید به یک هدف برسید ، باید در ذهنتان قبل از اینکه واقعا به هدفتان برسید ، رسیدن را ببینید .(زیگ زیگلار)

مطالب مرتبط

author

مدیریت

0 دیدگاه

ثبت دیدگاه