کنکوری‌ها و سه کتاب خودآموزی

زیرا:

1- توسط خود دانش‌آموز نوشته مي‌شود (نوشتن به يادگيري كمك مي‌كند).

2-    جالب‌تر آن‌كه فقط سؤالات مهم، اشتباهات يا سوالات نزده‌ی مربوط به خود شما در اين كتاب نوشته مي‌شود.

3- مي‌توانيد طي آزمون‌هاي مختلف، ايرادات، ضعف‌ها و نواقصات خود را با تكيه بر كتاب خودآموزي رفع كرده و با شناخت درست در مسير پيشرفت گام برداريد.

4- اگر درست عمل كنيد به مرور موارد نوشتاري در كتاب خودآموزي كم‌تر مي‌شود.

 پيشنهاد مي‌كنم دانش‌آموزان سال چهارم و كنكوري‌ها با داشتن درس‌های مختلف و از مقاطع تحصيلي متفاوت براي هر سال تحصيلي خودشان يك كتاب خودآموزي تهيه كرده (سه كتاب خودآموزي) و با دقت نكات و موارد مهم آن مقطع را در كتاب خودآموزي بنويسند.

 فوايد اين کار:                                                                                       

1- باعث تثبيت مطالب مهم در حافظه مي‌شود.

2-      ذهن شما به راحتي مي‌تواند درس‌های مقاطع مختلف را به هم ربط دهد.

3- مرور درس‌ها به راحتي انجام مي‌شود.

4- كتاب خودآموزي، نامنظم نمی‌شود و مانع از حواس‌پرتي و از اين درس به آن درس رفتن مي‌شود.

5-    هنگام مطالعه‌ی اين سه كتاب حافظه‌ی شما به طور منظم درگير درس‌ها شده و آن‌ها را به راحتي طبقه‌بندي ‌می‌کند و مانع فراموشي مطالب مهم، پرتكرار و اشتباهات و باعث يادگيري مفهومي درس‌ها مي‌شود.

مطالب مرتبط

author

مدیریت

0 دیدگاه

ثبت دیدگاه