منبع ونحوه طراحی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درخرداد 99

ا توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و تغییر در فرآیند آموزش در سال تحصیلی     99-1398 که در جریان آن :

1- فرآیند آموزش حضوری، طبق بررسي هاي انجام گرفته از اول مهرماه تا پايان بهمن ماه استمرار داشته و 80 درصد محتواي كتب درسي به صورت حضوري تدريس شده است.

2- از اول اسفند ماه تا پايان سال تحصيلي جاري، 20 درصد باقيمانده محتواي كتب درسي به صورت غير حضوري و از طرق شبكه هاي راديويي و تلويزيوني، ابتكارات دبيران محترم در بستر پيام رسان ها و نیز شبكه شاد تدريس مي شود.

 

در طراحي سؤالات امتحانات نهايي پايه دوازدهم نیز دو بخش در نظر گرفته شده است:

1- سوالات الزامي؛  براي كسب 16 نمره از 80 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت حضوري تدريس شده است و دانش آموزان ملزم به پاسخگويي به تمام سئوالات آن هستند.

 2- سوالات انتخابي؛  براي كسب 4 نمره  كه در دو نوع طراحي مي شوند، نوع اول از 20 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت غير حضوري تدريس و نوع دوم از محتواي 80 درصدي كه به صورت حضوري تدريس شده است در اين بخش دانش آموزان اختيار دارند سئوالاتي را كه براي پاسخگويي آنها آمادگي بيشتري دارند انتخاب و پاسخ دهند.  

 بدیهی است  در اين شيوه ضمن  ارزشگذاری  به تلاش دانش آموزان و همكاراني كه آموزش هاي غير حضوري را دنبال كرده اند، به همه دانش آموزان، بويژه افرادي كه به هر دليل نتوانسته اند از آموزش هاي غير حضوري استفاده كنند نيز با پاسخگويي كامل به سئوالاتي كه از بخش تدريس حضوري طرح شده، فرصت كسب نمره 20 داده مي شود تا بدليل عدم دسترسي به آموزش هاي غير حضوري حقي از آنها تضييع نشود. همچنین به جهت تعیین دقیق محتوای کتب درسی در قالب دو بخش 80 و 20 درصد، برای تمام موضوعات درسی پایه دوازدهم، عناوین دروس و محدوده مورد نظر برای هر عنوان کتاب تعیین ودرجدول پیوست مشخص شده است که توجه دانش آموزان عزیر به آن جلب می شود.

 

همچنين براي حفظ سلامت دانش آموزان و رعايت پروتكل هاي بهداشتي در حوزه هاي امتحاني، تعداد 637 هزارو 968 دانش آموز به دو گروه تقسيم شده اند ؛

گروه اول،  دانش آموزان رشته هاي علوم تجربي و رياضي- فيزيك .

گروه دوم،  دانش آموزان رشته هاي ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي ، سوم متوسطه و پيش دانشگاهي نظام قبلي .

که  برای رعايت فاصله گذاری اجتماعي بین صندلی ها  1.8 تا 2 متر فاصله در نظر گرفته شده و حوزه های امتحانی نیز به تعداد کافی پیش بینی و مهيا شده است . همچنین تدابيري اتخاذ شده كه با جلب همکاری مراقبين سلامت و كارشناسان شبكه هاي بهداشت و درمان، سلامت دانش آموزان رصد و آنها ملزم به استفاده از ماسك و دستكش شوند و در فاصله هر جلسه امتحان تا امتحان بعدي،  سالن، صندلي ها و ملزومات حوزه ها ضد عفوني شوند.

مطالب مرتبط

author

مدیریت

0 دیدگاه

ثبت دیدگاه