cover

ثبت نام قلم‌چی

با توجه به انعقاد سازمان مرکزی قلم چی با دستگاه های دولتی و غیردولتی انواع ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

شرایط: تحت پوشش بهزیستی، تحت پوشش کمیته امداد، پدر و مادر مطلقه، دانش اموزان عشایری وروستایی انجمن محک، انجمن ام اس

نحوه ثبت نام:

1. با در دست داشتن مدارک شناسایی کامل به ساختمان مرکزی قلم چی مهدیشهر مراجعه نموده و کد تخفیف 100 درصد دریافت نمایید. (دریافت کد تخفیف به منزله قطعیت ثبت نام بورسیه نمی باشد و ثبت نام پس از تأیید سازمان مرکزی نهایی می شود)

2. فرم های ثبت نام را در ذیل همین صفحه تکمیل نموده و در مراحل نهایی کد تخفیف را اعمال نمایید

نحوه ثبت نام:

1. با مراجعه به سایت tbao.ir و پرداخت هزینه از طریق حکمت کارت نسبت به ثبت نام اقدام نموده و کد رهگیری را دریافت نمایید.

2. برای جلوگیری از پرداخت هزینه مازاد، با شماره تلفن 33621019 تماس حاصل نموده و کد ویژه ثبت نام طرح حکمت کارت را ارائه داده و کد مخصوص ثبت نام طرح حکمت در سایت kianmehrsg.ir را دریافت نمایید.

3. فرم های ثبت نام را در ذیل همین صفحه تکمیل نموده و در مراحل نهایی کد تخفیف را اعمال نمایید.

نحوه ثبت نام:

1. با در دست داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید و اصل شناسنامه والدین و دانش آموز به ساختمان مرکزی قلم چی مهدیشهر مراجعه نموده و کد تخفیف دریافت نمایید.

2. فرم های ثبت نام را در ذیل همین صفحه تکمیل نموده و در مراحل نهایی کد تخفیف را اعمال نمایید.

نحوه ثبت نام:

1. با در دست داشتن حکم کارگزینی فرد فرهنگی و اصل شناسنامه والدین و دانش آموز به ساختمان مرکزی قلم چی مهدیشهر مراجعه نموده و کد تخفیف دریافت نمایید.

2. فرم های ثبت نام را در ذیل همین صفحه تکمیل نموده و در مراحل نهایی کد تخفیف را اعمال نمایید.