• انتخاب همایش
 • جزئیات همایش
 • اطلاعات و پرداخت
 • تکميل پرداخت
همایش موسسه علمی گیان‌مهر

صفر تا صد موفقیت در کنکورفرهنگیان

سخنران

 • عنوان همایش: "معلم شو"
 • محل همایش: مهدی شهر-کانون شهید بیدقی
 • تاریخ همایش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
همایش موسسه علمی گیان‌مهر اتمام

مدیران هلدینگ

سخنران

 • عنوان همایش: معرفی فرصت های ویژه ی بیزینس و کسب و کار در اروپا
 • محل همایش: سمنان - سالن شهید مطهری
 • تاریخ همایش: ۱۴۰۲/۷/۴
همایش موسسه علمی گیان‌مهر اتمام

مدیران هلدینگ

سخنران

 • عنوان همایش: دریافت پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های اروپا و کانادا
 • محل همایش: سمنان - سالن شهید مطهری
 • تاریخ همایش: ۱۴۰۲/۷/۴
همایش موسسه علمی گیان‌مهر اتمام

جناب مهندس کیان مهر

سخنران

 • عنوان همایش: از خوب به عالی
 • محل همایش: دانشگاه آزاد مهدی شهر
 • تاریخ همایش: ۱۴۰۲/۵/۱۹
لطفا یک مورد را انتخاب کنید!
cover

عنوان همایش

پرداخت با موفقيت انجام شد

کد پيگيری شما :

123456789
پرداخت ناموفق

خطای پرداخت :

نامعتبر
مشخصات همایش