موفق‌های رشته علوم ریاضی سال 1398

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st محمد حسین مسلمان 132 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران
st علی رهنما علمداری 173 مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران
st امید شهمیرزادی 239 حسابداری دانشگاه تهران

موفق‌های رشته علوم تجربی سال 1398

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st ماهان رشیدی 298 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
st محمد امین متقی نسب 535 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران